GÜRLE ARICILIK

12 Ekim 2012 Cuma

ULUDAĞ ARICILIK DERGİSİ SAYI: 2012-3

ORGANİK ASİTLERLE YAPILAN VARROA MÜCADELESİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
                                                            Mehmet Gençünal
                               http://mgencunal-mgencunal.blogspot.com/

Günümüzde varroa mücadelesinde kullanılan ilaçlara harcanan paralar artık arıcılık girdilerinde çok önemli yer tutmaya başladı. 
Bu mücadelede bu kadar büyük paralar harcanmasına rağmen,  hala varroaya karşı başarılı sonuçlar alınamamaktadır.
Varroa, zaman içersinde mevcut kimyasal ilaçlara karşı direnç kazandığından, arıcılar olarak geleneksel yöntemlerle üstesinden gelebileceğimiz bir zararlı olmaktan çıktı.
Arıcılıkta koloni ve ekonomik kayıpları yaşamamak adına varroanın direnç geliştiremediği, arı ürünlerinde kalıntı bırakmayan etkili mücadele yöntemlerine yönelmeliyiz.
Pek çok ülkede organik asitler varroa mücadelesinde yıllardır başarıyla kullanılmasına rağmen, ülkemizde kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır.
 Organik asitlerin kullanımındaki yapılan hatalar, tamamen bilgi eksikliği ve kişisel güvenlik tedbirlerini almadan yapılan uygulamalarda görülmektedir.
Tedbirsiz ve doz ayarsız yapılan uygulamalar ise koloni kaybı, ana arı kayıplarına sebep olabilir.
Organik asit deyince önce bir tedirginlik yaşar ve gerekli koruyucu önlemlerini alarak bilinçli kullanıldığında ise varroaya etkisini göz ardı edemeyiz.
Organik asitlerle varroa mücadelesinde koloni başı maliyet oldukça düşüktür. Güvenlik ekipmanlarına harcanacak parayı bize kısa sürede geri kazandıracaktır.
Her şeyde olduğu gibi kişisel güvenliğimiz çok önemlidir ve hiçbir şey sağlığımızdan değerli değildir.
Varroa mücadelesinde başarılı olmanın ilk şartı, kolonilerimizdeki bulaşıklık düzeyini tespit etmekle başlar.
Kuluçka merkezindeki açık yavrunun bol olduğu bir çerçeveyi çekerek üzerindeki ergin arıları uçuruyoruz. Çerçeve üzerinde kalan genç arılardan 200-300 adet arıyı, içersine pudra şekeri koyduğumuz bir kavanoza silkeliyoruz.
Kavanozu çalkalamadan kendi ekseni etrafında döndürerek tüm arıların üzerine pudra şekerinin bulaşmasını sağlıyor ve 3-4 dakika sonra kavanoz kapağını açarak arıları uçuruyoruz.
Daha sonra pudra şekerini ince bir süzgeçten eleyerek, dökülen varroayı sayıyoruz.
Bulduğumuz sonucu 100 ile çarparak bir çerçeve üzerindeki varroa miktarını, buradan çıkan sonucu da çerçeve sayısıyla çarparak kolonideki varroa tespitini yaklaşık olarak buluyoruz.
Çıkan sayıya göre varroa bulaşıklık düzeyini tespit ettikten sonra, mücadeleye ne zaman başlayacağımız çok önemlidir.
Organik asitlerle mücadele ediyor olsak bile, bal akım döneminde kesinlikle varroa mücadelesi yapmamalıyız.
Varroa sayımı sonucunda bulaşıklık düzeyinin çok yüksek boyutlara ulaştığını görüyorsak, bir dönem bal üretiminden vazgeçip varroa mücadelesine başlayabilmeliyiz.
ORGANİK ASİTLERLE ÇALIŞIRKEN KULLANILACAK KORUYUCU EKİPMANLAR
1.Organik asit buharına karşı koruyucu etkisi olan filtrelere sahip bir yüz maskesi.
2.Sıçrama ihtimaline karşı geniş, göz ve çevresini de kaplayacak gözlük

3.Asit ve kimyasallara karşı dayanıklı kauçuk eldiven.
4.Arılığımızda uygun bir yerde duran içi temiz su dolu, büyükçe bir kap.

FORMİK ASİT UYGULAMASI YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Öncelikle formik asit uygulaması yapacağımız kovanlarda, alttan havalandırma özelliği olmak zorunda.
Uygulama öncesi hava sıcaklığının 14-25 °C arasında bir değerde olmasına dikkat etmeli, 25 °C aşan sıcaklıklarda uygulamaya ara vermeliyiz.
Formik asit ile yapılacak mücadelede bir seferde uygulanacak dozun 40 ml. olması gerekmektedir.
Kontrollü buharlaştırma aparatlarına sahip olunmadığından bir günde buharlaşacak asit miktarı 8-12 ml. geçmemek kaydıyla günlük dozlarda uygulama yapmak olası riskleri ortadan kaldıracaktır.
Sonucun başarılı olması için toplamda 40 ml.’lik miktarı 3-4 gün üst üste veya gün atlayarak 10 ml. buharlaştırarak yapılan uygulamanın başarılı sonuçlar alındığını söyleyebiliriz.
İş yükünü arttıran bir unsur olmasına rağmen kolonilerde sorun yaşamamak için mücadeleyi bir seferde değil, günlük dozlarda birkaç kez tekrarlayarak sürdürmek koloni sağlığı açısından önem arz etmektedir.
FORMİK ASİT UYGULAMALARI İÇİN DENENMİŞ YÖNTEMLER
1.Belli ölçülerde kartona emdirip çerçeve üzerine koyarak yapılan uygulama.
2.Kâğıt havlu, bez veya süngere emdirip çerçeve üzerine koyarak yapılan uygulama.
3.Çerçeve aralıklarına girecek ölçüde plastik ve paslanmaz çelikten yapılmış küçük kayık şeklindeki buharlaştırıcılarla Formik Asit uygulamasında büyük kolaylık sağlamaktadır.
                                     
                                              Kenan Gişan uygulaması
                                   
                                            Mehmet Gençünal uygulaması
Aynı uygulamanın benzerini varroa ile mücadele çerçevesi olarak adlandırılan, üzerine 30 ml. sıvı alabilecek kanal açılmış çerçeveyle yapmak mümkün.
                                 
                                                    Halil Bilen uygulaması
                                               

Uygulama sonrası varroa döküntü görüntüleri


Arılığı yakın olan kişiler gün aşırı bu uygulamayı rahatlıkla yapabilirler.
Uygulama sonunda yapılacak varroa sayımından sonra mücadeleye devam edip etmeyeceğimizi belirliyoruz.
Burada önemli olan, varroa mücadelesini yeterli düzeyde ve zamanında yapmaktır.
OKSALİK ASİT İLE VARROA MÜCADELESİ 
Oksalik Asitle yapılan mücadele, Formik Asitle yapılan varroa mücadelesinin tamamlayıcısıdır.
Arıların salkım düzenine girmeleri ve kuluçka faaliyetinin durmasıyla başlar.
Arılarda kuluçka faaliyetinin durması ve kapalı yavrunun olmaması, varroa için de üreme faaliyetinin durması anlamına gelmektedir.
Bu sebepten dolayı en başarılı mücadele, kuluçka faaliyetinin olmadığı dönemde yapılan mücadeledir.
Varroa mücadelesinde kullanılacak Oksalik Asit, güvenilir, içersinde kalıntı riski içermeyen ve C2H2O4-2H2O (di-hitrat) formunda olmalıdır.
 OKSALİK ASİT UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Oksalik Asit Damlatma
Şekerli su ve Oksalik Asit karışımından oluşan çözeltiden belli bir ölçekteki sıvıyı enjektör yardımıyla çekerek, salkımdaki arıların üzerine damlatarak yapılan uygulamadır.
Çok değişik oranlı çözeltiler farklı iklimlere göre kullanıldığından bölgenizdeki bu konuda uygulama yapan referans arıcılardan faydalanmanın uygun olacağını değerlenmekteyiz.
 
Oksalik Asit Buharlaştırma
Buharlaştırma amacıyla ısıtmanın değişik yöntemlerle yapıldığı buharlaştırma aparatları kullanılarak, Oksalik Asidi buhar formunda kovan girişinden içeriye vermek suretiyle yapılan uygulamadır.
                                       Aparatlarla yapılan uygulama görüntüleri

Organik asitlerde kalıntı riskinin olmaması, maliyetinin düşüklüğü ve en önemlisi varroanın direnç gösterememesi en önemli tercih sebebi olmaktadır.
Arıcılarımızın bu konuya gösterdikleri ilgi düzeyi, gelecekte organik asitlerle varroa mücadelesinin yoğun biçimde kullanılacağını göstermektedir.
Kalıntısız ve verimli bir sezon geçirmek en büyük dileğimizdir.