GÜRLE ARICILIK

29 Aralık 2013 Pazar

ORGANİK ASİTLERLE VARROA MÜCADELESİ

28.12.2013 Cumartesi günü Uludağ Arıcılık Derneğinin Aralık ayı toplantısında Kenan GİŞAN ile birlikte Organik asitlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdik.

Toplantıda bizleri direkt olarak ilgilendiren arı alerjisiyle ilgili, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalından Doç. Dr. Dane EDİGER'inbir sunumu vardı.

 Alerji ile ilgili gerekli bilgileri verdikten sonra arı alerjisini tedavi ile iki yıl sonunda iyileştirildiklerini söyledi.

Konunun tamamının video kaydı mevcut, uygun zamanda paylaşımı yapılacaktır.

Esas konumuz olan organik asitlerle varroa mücadelesi konusundaki sunumu Kenan Gişan Paylaşacağı için şimdilik burada yer vermiyorum.

Paylaşacağım bilgiler varroa mücadelesinde kullanılan, kış şartlarında en etkili mücadele yöntemi olan Oksalik asit ile ilgili bilgilendirme amaçlıdır.

Varroa mücadelesinde kullandığımız etken maddelerin, ister kimyasal, ister esansiyel yağlar, isterse organik asitler olsun etki şekillerini, fiziksel özelliklerini, kullanım şekillerine göre yapısal değişikliklerini bilmeden yapılan uygulamalar, ya hiç işe yaramamakta, ya da arıya zarar vermektedir.

Varroa mücadelesinde kullanılan Organik asitlerden formik asit, ortam sıcaklığının üzerinde ısıtılarak buharlaştırıldığında Hidrojen ve Karbon dioksite dönüşür, yani varroa üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Oksalik asidi su ile çözelti haline getirdiğinizde de süblimleşeme değeri olan 160 dereceye çıkartmak mümkün olmamaktadır.

Oksalik asit buharlaştırmanın varroa üzerinde etkili olabilmesi için süblimleşme sıcaklığına (157-160 dereceye) ulaşması gerekir..

Oksalik asit Dihidratın Varroa üzerinde yıkım etkisi, buhar haline geçerken uğradığı yapısal değişimdir.

Oksalik asidi sulandırarak yapılan buharlaştırmalarda, oksalik asit için gerekli olan (160 dereceye) süblimleşme sıcaklığına ulaşmaz, yani suyun kaynama sıcaklığından yukarıya çıkamaz. 
Yapılan buharlaştırma işlemi sadece görseldir.
Uygulama sonucunda içeriye aşırı düzeyde su buharı ulaştığı için kovan içi nem oranını yükseltir.

Kış şartlarında kovan içi nem oranının yükselmesi koloni kayıplarının en büyük sebeplerinden birisidir.

                     OKSALİK ASİT ÖZELLİKLERİ VE BUHARLAŞTIRMA YÖNTEMİ

Oksalik asit, yediğimiz birçok sebze ve bitkide, balın içerisinde belli miktarlarda doğal olarak bulunan, endüstride ise birçok alanda kullanılan organik asittir. Formülü C2H2O4’tür.

Arıcılıkta kullanılan oksalik ise, içerisine iki molekül su ilave edilmiş olan Dihidrat formudur.

Oksalik asit Dihidrat formülü C2H2O4-2H2O dur..
Cas NO:6153-56-6

Fiziksel özelliği: 104 derecede erimeye başlar, 157-160 derecelerde süblimleşir. (katı halden direkt gaz haline geçme özelliği)

Oksalik asit Dihidrat olmayan ürün arıcılıkta varroa mücadelesinde kullanılmaz.

 
                               DENENMİŞ, GÜVENİLİR, ETKİLİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1.Yöntem:  Şeker, su ve oksalik dihidrat karışım oranını bölgesel sıcaklıklara göre ayarlayarak salkımdaki arıların üzerine damlatma şeklinde yapılan uygulama.

Bu uygulama yöntemi hava sıcaklığının 5 derece civarında seyrettiği, açık ve kapalı yavrunun bulunmadığı dönemde yılda sadece bir kez uygulanabilir.

Üç çerçeveden az arı kolonilerinde uygulama esnasında, kovan içi sıcaklık dengesi bozulduğundan koloni kayıplarına yol açabilir.

2.Yöntem: Oksalik asit Dihidratın fiziksel özelliğinden yararlanıp, üzerine ısı uygulayarak yapılan buharlaştırma (sublimleştirme) metodudur.
                                                  Oksalik asit buharlaştırmaya uygun aparatlar
MG10 P Profesyonel model
 
MG10A Amatör model
 

Arı kolonilerinde kapak açıp koloni düzenini bozmadan, koloni gücüne bakılmaksızın, yıl içerisinde birden fazla sayıda ve her türlü hava sıcaklıklarında kullanılabilir..

Kapalı yavrunun olduğu dönemlerde sadece açıktaki varroa üzerinde etkilidir.

Bilinen ve gözlemlenen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

3.Yöntem ise düşük dozlarda oksalik asit içeren şekerli karışımın arı üzerine püskürtülmesi şeklindedir.

Bu yöntemde de doz ayarı, uygulamanın zahmetli olması ve yapıldığı dönemlere göre değişkenlik gösterdiği için kullanımı pek yaygın değildir.
 
ÜLKEMİZDE OKSALİK ASİT BUHARLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE İLGİLİ AKADEMİK DÜZEYDE BİR ÇALIŞMA BULUNMADIĞINDAN, KONUYU  ULAŞABİLDİĞİMİZ YABANCI KAYNAKLARIN ÇEVİRİLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEKTEYİZ.
Aşağıda paylaştığım bilgiler Almanya ve İsviçre kaynaklıdır. 
 OKSALİK ASİTİN BAL VE BALMUMU İÇERİSİNDEKİ KALINTI ARAŞTIRMASI
Organik asitlerin, balmumu ve Propolis içerisinde, suda çözülme etkilerinden dolayı birikmeleri beklenemez.
Oksalik asit balın doğal bir parçasıdır.
Balın doğal oksalik asit konsantrasyonu, balın botanik menşeiyle ilgilidir.
(Balın içerisindeki oksalik asit oranı, balın derlendiği bitkilerin yapısına bağlı olarak değişir.)
BALLARIN CİNSİNE GÖRE İÇERDİĞİ OKSALİK ASİT MİKTARLARI
Balın cinsi                                        Konsantrasyon miktarı                                    Kaynak
1-İlkbahar balı                                        19-36 mg/kg                                       Brodsgaard et al. 1999
2-İlkbahar balı                                        05-65 mg/kg                                       Moosbeckhofer et al. 2003
3-İlkbahar balı                                        25-35 mg/kg                                       Radetzki&Barmann, 2001
4-Çiçek balı                                              08-51 mg/kg                                      Bogdanov et al.  2002
5-Kanola balı                                           13-53 mg/kg                                      Pechhacker et al. 2002
6-Yaz balı                                                     240 mg/kg                                      Mutinelli et al. 1997
7-Orman balı                                         27-158 mg/kg                                      Pechhacker et al. 2002
8-Salgı balları                                          38-119mg/kg                                     Bogdanov et al. 2002
9-Funda (püren ) balı                            48-151 mg/kg                                    Nozal et al. 2000                                        
10-Çeşitli ballar                                        3-761 mg/kg                                    Nanetti et al. 2002
 
 
OKSALİK ASİT BUHARLAŞTIRMA SONUCUNDA OLUŞAN ATIK ARAŞTIRMALARI
Sonbaharında bir kez yapılan buharlaştırma işleminde, baldaki doğal oksalik asit miktarında artış tespit edilememiştir. Kaynak Radezki & Barmann 2001
Oksalik asit buharlaştırması yapılan kovanlardan alınan numunelerde tespit edilen oksalik asit miktarı,  22,8 ile 37,7 mg/kg’dır.
 
Sonbaharda 0,5-5 gr arasında Oksalik asit dihidrat kullanarak  yapılan tek seferlik uygulama sonucunda %82,8 - %99,2 arasında etki sağlanmıştır..
Bir gramın üzerindeki doz uygulamalarında varroa üzerinde daha fazla etki artışı gözlemlenmemiştir..
Radetzki’ye göre daha yüksek hacimlerde 2 gr oksalik asit dihidrat buharlaştırma gereklidir..
Yapılan bütün araştırmalarda oksalik asit buharlaştırmaya karşı arıların tahammülü iyidir.
Buharlaştırma sonunda kovan ve peteklerin üzerinde kristalize oksalik asit kalıntıları oluşur.
Bu kalıntılar petek yüzeyinden arınana kadar, varroa üzerinde yıkım etkisi devam eder.
 
Çevirilerin yapıldığı kaynakların orijinalini aşağıda paylaştığım linklerde bulabilirsiniz.
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.agroscope.ch%2Fimkerei%2F00316%2F00329%2F02081%2Findex.html%3Flang%3Dde%26download%3DNHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeYF7gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&ei=19OVUti0CMbaygPT8IDIDA&usg=AFQjCNFezwXdNz8ioEuyoD2SAZ7JPi1NtA&sig2=XoMycyOeeJi2VunnSsNrZg
 
 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFkQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.muehllechner.at%2Foxalsaeurebericht-fischermuehle.pdf&ei=19OVUti0CMbaygPT8IDIDA&usg=AFQjCNFN72Wif7Qb0fLFUUXeb0bHqzIZNg&sig2=ZlzCIPIV6Ba2xi3KkJNmCQ
 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.agroscope.admin.ch%2Fimkerei%2F00316%2F00329%2F02081%2Findex.html%3Flang%3Dde%26download%3DNHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeHt%2CgWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--&ei=19OVUti0CMbaygPT8IDIDA&usg=AFQjCNHe25dXcj4MluuVtnI8WPkuXLKbwg&sig2=eybXh5o-qrUV68IYNivi5w
 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CDsQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.neurobiologie.fu-berlin.de%2Fmenzel%2FPub_AGmenzel%2FRademacherHarz_2006_ADIZ_Oxals%25C3%25A4ure.pdf&ei=mdSVUpC1MeONyQOikIGgBg&usg=AFQjCNE6flsNKEXf_-1FLHQsGJT-m_rTEg&sig2=nakVZl9hHUMl_y1DRT9wCw
 
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CFEQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.wild-und-honigbienen.de%2FTipps_Oxalsaurebehandlung.pdf&ei=mdSVUpC1MeONyQOikIGgBg&usg=AFQjCNFhJHAYE1mC7RS7hFNdi84rpbx19w
 
 
 
 
     
 
 

2 Aralık 2013 Pazartesi

İSTANBUL 2013 BAL VE ARI ÜRÜNLERİ FUARI

                                                                    FUAR ÖNCESİ HAZIRLIKLARI

                                            14-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kartal

                                                     Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği arı ürünleri festivaline katıldım.

  Üreticiden tüketiciye direkt olarak arı ürünlerini ulaştırmak amacıyla tertiplenen bu festival  İstanbul

                                           Arı Yetiştiricileri Birliğinin tarihinde başarılı bir etkinlik olarak yerini aldı.

                                                

                                                            İstanbul Birlik başkanı Sn. Onur Çilenk

                                                
                                                            Sakarya Birlik başkanı Sn. Mustafa Ör

                                                

                                                

                                                           Kartal Belediye başkanı Opr. Dr. Altınok Öz
                                                

                                                

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

Festival sonrasında 17 Kasım Pazar günü Arıcılık.Gen.Tr forum üyeleri, Mustafakemalpaşa'lı arıcı dostların misafiri olarak önce arıcılar kahvesinde çay, simit, mağlıç peyniri, zeytin ve Kepsut çam balından oluşan zengin bir menüyle sabah kahvaltısı yaptık.

Ardından yol üzerindeki arılık ziyaretleri, Su uçtu Şelalesinde ekmek arası malak sucuğu ve Kemalpaşa tatlısıyla öğlen yemeği yiyerek güzel bir etkinlik gerçekleştirdik.

                                        Emeği ve katkısı olan tüm dostlara teşekkürler. 
Yoğun çalışma temposu ve sosyal etkinliklerden sonra rota tekrar İstanbul'a döndü.

22-24 Kasım 2013 tarihinde yapılacak İstanbul Bal ve Arı ürünleri fuarında stant açarak imalatını yaptığım ürünleri arıcılarla paylaştım.

Fuarın eleştirilecek tarafları olsa da, bu normlarda ilk olması ve gelecek adına umut vadetmesi eksik taraflarını hoş görüye bıraktı.

Bu tür organizasyonların güzel bir tarafı da dostlarla buluşma vesilesi oluyor.

Yanıma gelip ismimle hitap ederek, sizi internetten takip ediyoruz, çok faydalı şeyler yapıyorsun diyenler de çoğunlukta.

İmalatını yaptığım ürünlerle ilgili övgü dolu sözleri, doğru yolda olduğumuzun işareti olarak kabul ediyorum.

                                      

                               Ben, Kızım ,Dünya bal güzelimiz ve TAB başkanı Sn. Bahri yılmaz

                                      
                                     
                                                                    Kraliçe arılar

                                      

                                              Polonezköy Arıcılığın sahibi Kemal Sayal

 
Ziyaretçi Arıcı dostlar.  
                               Cankurtaran Öğretmen evinden boğazda güneşin doğuşu.
 

                                      
                                     

                                                                 Yorgunluk atarken.

                                       Fuar hazırlığı, geziler derken arıları biraz ihmal ettik.

                                               Bir kaç zayıf koloni yağmalanmış.

                                          Geri kalanlar kadroları iyi ve hala kapalı yavru var


 

 
 
                                         Arıların kontrolü yapıldı, sıkıştırma işlemi tamam.
                                                           Besin stokları yeterli.
                                                               Artık kışa hazırız.

Bu ay sonuna doğru Oksalik asit buharıyla varroa mücadelesini de yaptım mı Allah'ın izniyle Bahara sağlıklı kolonilerle ulaşırım.

Durmak yok, yeni ürün tasarımlarıyla birlikte mevcut aparat modellerin üretimi son hızla sürmekte.

                                          Yeni ürünler yetişirse, sergilemek üzere Feshane'de görüşürüz.